Tilan säännöt

1. Yleistä
• Hyväksyt nämä säännöt oleskelemalla tässä tilassa, josta käytetään nimitystä hacklab.
• Hacklab on tila, joka on tarkoitettu ensi sijassa yhdistyksen projektien ja jäsenten omien
projektien toteuttamiseen.
• Jokainen yhdistyksen jäsen käyttää labia omalla vastuullaan. Hacklab Seinäjoki ry, sen jäsenet tai
sen hallitus eivät ole vastuussa tilan ja sen laitteiden käytöstä aiheutuneista vammoista tai
vahingoista, muuten kuin miten Suomen laissa on säädetty.
• Mahdolliset tilaan tai sen laitteistoon kohdistuvat vahingot veloitetaan vahingon aiheuttajalta.
Huomioidaan huolimattomuus, laitteiden kuluminen jne. Vahinkoja sattuu ja se on ihan normaalia.
Selvästi tahallinen tai räikeästä piittaamattomuudesta johtuva vahinko voivat kuitenkin johtaa
vakaviin seuraamuksiin.
• Hacklabissa noudatetaan Suomen lakia.
• Alkoholin käyttö ja päihtyneenä oleskelu työtilassa on kielletty. Laitteiden käyttämistä tulee
välttää myös erittäin väsyneenä tai vahvan lääkityksen alaisena.
2. Avaimet
• Tilaan pääsee avaimella ja viimeisen lähtijän on poistuttava sieltä avaimella, jotta ovi saadaan
lukkoon. Tilasta tulee poistua ennen puoltayötä. (Jos tilassa aiotaan olla kauemmin, esim.
hackathonin aikaan, siitä on ilmoitettava edellisenä arkipäivänä hallituksen kautta isännöitsijälle,
jotta yövartijalle voidaan ilmoittaa.)
• Yhdistyksen täysi-ikäisellä jäsenellä on oikeus varata avain käyttöönsä. Hallitus voi periä
jäseneltä kalenterikuukausittain jäsenmaksuluontoisen korvauksen avaimen hallussapidosta.
Korvauksen suuruudesta päättää hallitus.
Yhdistyksen täysi-ikäinen jäsen voi hankkia avaimet yhdistyksen sihteeriltä. Yhdistys voi vaatia
avaimista pantin tai kertaluontoisen maksun, jonka suuruudesta päättää hallitus.
• Täysi-ikäisellä yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää labia itsenäisesti – vaikka yksin – vaikka
hänellä ei olisikaan omaa avainta. Tällöin hänen on vain sovittava joidenkin kanssa siitä, että
pääsee tilaan sisälle ja joku lukitsee sen hänen lähdettyään.
• Yhdistyksen jäsen voi lainata avaimensa toiselle täysi-ikäiselle jäsenelle. Tällöin hän on kuitenkin
edelleen itse vastuussa avaimesta. Ei-jäsenille avaimia ei saa luovuttaa.
Jos jäsen rikkoo räikeästi hacklabin sääntöjä vastaan, hallitus voi kumota hänen oikeutensa
avaimeen milloin tahansa.
3. Viihtyvyydestä
• Pidä huoli, ettet toiminnallasi haittaa muiden projekteja.
• Palauta käyttämäsi työkalut paikalleen.
• Siivoa jälkesi, kun lähdet, jotta seuraavana tuleva voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Viimeinen
sammuttaa valot.
• Käytä sisäkenkiä. Pidetään kura ulkona.
• Tupakointi ja höyryttely on kielletty sisätiloissa.
• Lemmikkien tuominen labiin on kielletty.
4. Projektit
• Projekti voi olla mikä tahansa asia, joka tehdään ja jolla on äärellinen kesto. Esimerkiksi laite tai
kurssi.
• Labin viralliset projektit ovat hallituksen hyväksymiä ja niiden rahaliikennettä voidaan hoitaa
yhdistyksen tilin kautta.
• Labin projektiksi voidaan ottaa esim. jonkin sellaisen labin käyttöön tulevan laitteen

rakentaminen, johon osallistuu usea ihminen.
• Labin projekteilla tulee olla vetäjä, joka huolehtii siitä, että projekti valmistuu joskus.
• Vetäjä on vastuussa myös projektin rahoituksen järjestämisestä, dokumentoinnista ja
loppuraportista.
• Labin viralliset projektit ovat etusijalla jäsenten omiin projekteihin nähden. Hallitus voi
esimerkiksi varata labin tilaisuudelle, joka edistää yhdistyksen tarkoitusta.
5. Tavarat
• Labilla on työkaluja ja muuta irtaimistoa, jota jäsenet voivat käyttää. Jäsen on vastuussa
käyttämistään työkaluista ja muista varusteista. Osa irtaimistosta kuuluu jäsenille, osa
yhdistykselle.
• Yhdistys ja jäsenet voivat merkitä omaisuuttaan värikoodein. Värikoodi ja omistaja kannattaa
merkitä suoraan tavaraan, mutta sen voi laittaa myös esim. laatikkoon, jossa tavaroita säilytetään.
Silloin koodi koskee kaikkia laatikossa olevia tavaroita, ellei niitä ole erikseen merkitty.
(Yksityisomaisuuteen kannattaa värin lisäksi merkitä jollain tapaa myös omistaja.)
• Värikoodi kertoo, kuinka vapaassa käytössä tavara on:
• Valkoinen – Public Domain. Yleiseen käyttöön luovutettua materiaalia ja työkaluja, joita
saa ottaa ja käyttää vapaasti, eikä niiden rikkomisesta seuraa korvausvastuuta. Kuun
lopussa Hacklabista siivotaan käyttämätöntä public -domain tavaraa kierrätyskeskukseen.
• Sininen väri – Yhdistyksen tavara, saa käyttää vapaasti, mutta käyttäjä on
korvausvelvollinen. Jos siis et ole varma, miten käyttää, älä.
• Vihreä – Yksityisomaisuutta, mutta saa käyttää ilman erillistä lupaa.
• Keltainen – Yksityisomaisuutta, rajoitettu käyttöoikeus. Saa käyttää, jos olet saanut
omistajalta luvan. (Esimerkiksi erikoistyökalujen perehdyttäminen)
• Punainen – Näpit irti – Yksityisomaisuutta. Saa käyttää korkeintaan omistajan
välittömässä valvonnassa.
• Merkitsemättömiä tavaroita tulee kohdella punaisina.
• Hallitus voi nimittää labin osille (esim elektroniikka, lounge) tai koko tilalle erityisiä
vastuuhenkilöitä. He vastaavat ja päättävät alueensa järjestelyistä ja kunnosta.
6. Talous
• Yhdistyksen rahaliikenteestä vastaa rahastonhoitaja. Jos on kysyttävää, käänny hänen puoleensa.
• Labin vuokrakustannukset katetaan jäsenten avainmaksuilla.
• Jäsenet voivat tuoda labille käyttötavaraa, esimerkiksi vastuksia tai teippiä. Jos epäröit, kysy
hallitukselta.
• Elektroniikkapöydällä on kassalipas. Kun otat komponentteja, jätä sinne kolikko.
• Rahoilla täydennetään varastoja.
• Jätä kahvikassaan rahaa, kun verotat kaappia.
7. Ulkopuoliset
• Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tuoda labiin ei-jäseniä.
• Ei-jäsenet voivat siis jäsenen valvonnassa käyttää labia, esimerkiksi osallistua projektiin tai
käyttää jotain työkaluja.
• Jäsenet ovat vastuussa seurassaan tulevista ihmisistä ja siitä, että he noudattavat näitä sääntöjä.
8. Kerhoillat
• Hacklabin kerhoilta järjestetään labilla tiistaisin klo 18-20.
• Kerhoilta on tarkoitettu myös tilaisuudeksi, johon ulkopuoliset voivat helpoimmin tulla.
• Kerhoillalla on nimetty isäntä (tai emäntä) ja sillä voi olla aihe.
• Isäntä vastaa siitä, että ovet avataan ja lukitaan, tila siivotaan ja ja yleisestä järjestyksestä. Hän voi
myös itse tai jonkun muun kanssa järjestää ohjelmaa (aihe).

• Ulko-ovi avataan avaimettomille klo 18 ja klo 20 labin pitää olla siivottu kerhoillan jäljiltä.
• Kerhoillan sijasta hallitus voi esimerkiksi järjestää ekskursion tai kutsua koolle yhdistyksen
kokouksen.