Seinäjoki Hacklab

Hacklab (tunnettu myös nimityksillä hackerspace, hackspace, häckläb ja makerspace) on fyysinen tila, jossa tieteestä, teknologiasta ja digitaalisesta taiteesta kiinnostuneet voivat tavata, viettää aikaa yhdessä ja tehdä yhteistyötä. Tila voidaan nähdä avoimena yhteisöllisenä laboratoriona, konepajana, työpajana ja/tai studiona jossa kaikki iästä, syntyperästä ja varakkuudesta riippumatta voivat tavata sekä jakaa resursseja ja osaamista liittyen kaikenlaiseen rakenteluun tai valmistamiseen/korjaamiseen.
Lähde: Wikipedia

Hacklab Seinäjoki ry on osa valtakunnallista Hacklab-ryhmää. Hacklab ry toimii kattojärjestönä Suomen hacklab-yhdistyksille. Edellämainitut ovat osa kansainvälistä hackerspace-liikettä. Tällaisten yhdistysten aatteisiin kuuluu tieto- ja kädentaitojen avoin jakaminen ja niiden mahdollistaminen kaikille kiinnostuneille.

Hacklabilla voi toteuttaa omia projektejaan joko omilla tai yhdistyksen työkaluilla. Ei tarvitse osata kaikkea itse. Muut jäsenet voivat auttaa tekijää kukin omalla osaamisellaan.